1. استفاده از کمربند وزنه برداری یل توسط ورزشکار سرکار خانم پوپک بسامی در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۱
  2. استفاده از کمربند وزنه برداری یل توسط ورزشکار سرکار خانم فروغ یونسی در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۱
  3. استفاده از کمربند وزنه برداری یل توسط ورزشکار سرکار خانم الناز باجلانی در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۱
  4. استفاده از کمربند وزنه برداری یل توسط ورزشکار سرکار خانم فاطمه یوسفی در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۱
  5. استفاده از کمربند وزنه برداری یل توسط ورزشکار سرکار خانم یکتا جمالی در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۱
  6. استفاده از زانوبند کشی یل توسط ورزشکار جناب آقای سحراب مرادی در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *